Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Оператор радіочастотного контролю II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією оператора радіочастотного контролю - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні, методичні та нормативні документи, що стосуються його діяльності; документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ; регламент радіозв'язку; правила ведення радіозв'язку та радіообміну; системи технічного радіоконтролю; призначення та тактико-технічні характеристики, обладнання РКП і правила його експлуатації; обладнання комутації РКП; порядок оформлення та ведення документації РКП; порядок-проведення регламентних робіт; основні характеристики технологій радіозв'язку, що контролюються: стільниковий, транкінговий, пейджинговий, радіомовлення, телебачення тощо; основи теорії розповсюдження радіохвиль; елементарні знання з електротехніки та радіотехніки; технічні параметри радіовипромінювань радіоелектронних засобів різного призначення; контрольно-вимірювальну апаратуру та автоматизовані вимірювальні комплекси; елементи операційної системи WINDOWS (WORD, EXEL).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює вимірювання технічних параметрів радіовипромінювань радіоелектронних засобів (РЕЗ) різного призначення. Раціонально використовує можливості технічних засобів радіоконтрольних пунктів (РКП). Контролює виконання правил ведення радіообміну. Здійснює ефірний контроль в установлених діапазонах частот з метою виявлення порушень в ефірі. Визначає ефективність використання радіочастотного ресурсу РЕЗ та доцільність подальшого їх використання. Виявляє незареєстровані радіопередавачі, визначає електромагнітну обстановку на діючих та резервних частотах. Виявляє радіоелектронні засоби, що створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу. Точно й у повному обсязі фіксує результати ефірного радіоконтролю, веде оперативно-технічну документацію, опрацьовує результати ефірного контролю. Провадить аналіз результатів ефірного радіоконтролю частотоприсвоєнь та складає звіт про контроль даної радіомережі. Аналізує результати ефірного радіоконтролю відомчих РЕЗ, вивчає ефективність та доцільність їх використання. Здійснює ефірний радіоконтроль радіомереж, які знаходяться за зоною електромагнітної доступності стаціонарного РКП, з рухомої станції технічного радіоконтролю. Працює на ПЕОМ і на автоматизованих вимірювальних комплексах, веде протоколи на ПЕОМ і користується базою даних РЕЗ. Веде контроль за виконанням надісланих приписів. Усуває незначні пошкодження в обслуговуваному обладнанні, бере участь у монтажі (демонтажі) антен та іншого обладнання, виконує профілактичні роботи на обслуговуваному обладнанні.