Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Оператор електрозв'язку 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 2 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: інструкції і вказівки, які стосуються сфери його діяльності; тарифи на послуги електрозв'язку; порядок передачі та прийому факсів, телексів, телетайпограм; порядок оброблення міжнародних телеграм; правила роботи на ПЕОМ;Правила користування телеграфним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонних зв'язком; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування проводовим мовленням; Міжміські та міжнародні телефонні правила; правила роботи на комутаторах усіх типів; Закон України "Про захист прав споживачів"; Інструкцію про організацію довідково-інформаційного забезпечення клієнтів; Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади й місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях; Інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язку; правила роботи на ЕККА.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі роботи оператора 3 і 2 класу. Здійснює розрахунки за платні з'єднання по абонентському телеграфу з підприємствами. Приймає телеграми від населення телефоном з виведенням на дисплей. Готує телеграфну документацію для виробничих архівів. Здійснює експедирування телеграм. Вносить зміни до списків маршрутних індексів телеграм. Приймає та обробляє вхідні та вихідні факси і телекси та телетайпограми. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм. Обробляє телеграми "Позакатегорійні", "Позачергові", "Президент України", "Вища урядова", "Урядова". Здійснює контроль і облік якості обробки телеграм, розгляд скарг і претензій по наданню послуг електрозв'язку. Надає послуги документального зв'язку в пунктах колективного користування (факс, телекс, електронна пошта, бюрофакс тощо). Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв'язку. Перевіряє правильність тарифікації телеграм. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків та веде відповідну документацію. Здійснює автоматизований облік заяв на послуги електрозв'язку, працює з електронно-обчислювальною технікою. Виконує розрахунки абонентної плати за користування телефоном, обробляє їх на ПЕОМ. Доставляє телефонні картки до пунктів реалізації. Здійснює облік і контроль доходів, перевіряє телефонні картки на відповідність встановленій ємності. Здійснює контроль за своєчасним надходженням платежів від абонентів та за зниженням дебіторської заборгованості. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено понад 10 кабін. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови та розмови за паролями, здійснює розрахунки. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил. Надає довідки згідно з Інструкцією про довідково-інформаційне забезпечення клієнтів.