Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Головний фахівець з електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, постанови, директиви, інструкції та інші нормативні документи органів управління; перспективи розвитку галузі; Комплексну програму створення Єдиної національної системи зв'язку України; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у галузі електрозв'язку; основи менеджменту і маркетингу; Закон України "Про зв'язок"; основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє концепцію розвитку й модернізації мереж електрозв'язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України. Організовує роботу Науково-технічної ради. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи діючих мереж електрозв'язку, апаратури та обладнання. Готує нормативні документи з технічної та загальної експлуатації первинної, вторинних та місцевих телефонних мереж. Розробляє методики оцінки якості роботи трактів, каналів, апаратури. Контролює дотримання філіалами правил і стандартів з технічної і загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Організовує роботу та здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення засобами зв'язку відповідальних державних, політичних та інших заходів. Контролює виконання перспективних та річних планів розвитку і реконструкції діючих міжміських телефонних станцій та будівництва нових із перспективним обладнанням. Бере участь в організації нарад та семінарів з технічної та загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Організовує та координує роботу центрів обслуговування споживачів з метою координації роботи з надання всіх видів послуг електрозв'язку. Розробляє пропозиції щодо технології та автоматизації розрахунків за послуги електрозв'язку. Розробляє програму маркетингових досліджень з метою впровадження нових послуг електрозв'язку. Аналізує причини виникнення скарг щодо якості надання послуг електрозв'язку і розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості послуг. Здійснює контроль за дотриманням філіалами чинного законодавства при наданні послуг та за організацією технологічних процесів надання послуг електрозв'язку. Вивчає та розповсюджує передові методи обслуговування споживачів. Організовує практичну допомогу підрозділам в удосконаленні загальної експлуатації та методів обслуговування. Аналізує показники виробничої діяльності та вносить пропозиції щодо їх поліпшення.