Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник відділу маркетингу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи, які відносяться до його діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; перспективний план розвитку філіалу; правила взаємодії місцевих мереж загального користування з місцевими телефонними мережами інших власників; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правилакористування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; Правила користування телеграфним зв'язком; Правила користування проводовим мовленням; Статут підприємства, основи трудового законодавства; Закон України "Про захист прав споживачів"; Закон України "Про звернення громадян"; Закон України "Про рекламу"; нормативні та законодавчі акти з регулювання обігу цінних паперів в Україні.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє виробничу стратегію і тактику, що задовольняє вимоги існуючого і перспективного ринку послуг електрозв'язку. Забезпечує проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого й прогнозованого попиту на традиційні та нові послуги електрозв'язку. На основі досліджень вносить пропозиції щодо плану розвитку філіалу. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення якості послуг електрозв'язку на основі вивчення вітчизняного та світового досвіду й впливу науково-технічного прогресу. Вносить пропозиції щодо запровадження нових послуг електрозв'язку на базі нової техніки і технології. Визначає необхідні виробничі можливості та джерела їх фінансування для забезпечення існуючого й прогнозованого попиту на послуги електрозв'язку. Організовує рекламну діяльність і мережу реалізації послуг на основі встановлення комерційних зв'язків, широкої реклами з надання послуг і гарантій виробника щодо забезпечення їх якості та засобів захисту інтересів споживачів. Організовує та оперативно поповнює інформаційний банк даних із питань маркетингової діяльності. Готує інформацію про необхідні зміни технічних і якісних параметрів послуг електрозв'язку. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу підрозділів щодо обігу цінних паперів. Розробляє заходи, спрямовані на підтримку курсової вартості та інвестиційної привабливості цінних паперів філіалу. Забезпечує організацію розрахунків за надані послуги за єдиною технологією. Координує роботу з надання послуг та прийому оплати за надані послуги з операторами електрозв'язку різних форм власності. Організовує проведення постійного аналізу обсягів наданих послуг та надходження коштів за надані послуги до підрозділів філіалу. Здійснює постійний контроль за станом дебіторської заборгованості за надані послуги споживачам. Розробляє пропозиції та впроваджує заходи щодо її зменшення. Організовує і контролює претензійну роботу. Здійснює контроль за укладанням договорів із споживачами на надання послуг. Організовує вивчення пропозицій споживачів щодо якості надання послуг, розглядає заяви та скарги і розробляє заходи для усунення недоліків. Здійснює постійний контроль за дотриманням чинного законодавства при розрахунках за надані послуги. Провадить дослідження платоспроможності споживачів і на основі аналізу прогнозує обсяги послуг, які будуть надані різним категоріям споживачів. Створює банк даних тарифів і видів послуг електрозв'язку, що надаються філіалом. Контролює забезпечення підрозділів філіалу з обслуговування споживачів рекламними та інформаційними матеріалами. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів. Забезпечує взаємодію підрозділів філіалу. Взаємодіє з операторами електрозв'язку різних форм власності щодо надання послуг електрозв'язку. Контролює збір статистичних даних, відповідає за їх достовірність та забезпечує своєчасне передавання їх за призначенням. Провадить навчання працівників підрозділів роботі із споживачами, надає їм методичну допомогу. Забезпечує виконання відповідних правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів, що діють в галузі зв'язку. Запобігає розголошенню та витоку інформації з обмеженим доступом у процесі роботи.