Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Оператор електрозв'язку 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 3 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: тарифи на послуги електрозв'язку в межах виконуваної роботи; вказівки та інструкції, які застосовуються під час роботи на даному робочому місці; порядок реєстрації, обліку та отримання абонентної плати за користування телефоном та радіоточкою; порядок обліку норм виробітку і робочого часу працівників; порядок утримання виробничої документації та термін її збереження; порядок приймання заявок на усунення пошкоджень; порядок роботи на комутаторах усіх типів; розділи Закону "Про захист прав споживачів", що стосуються його роботи; Міжміські та міжнародні телефонні правила; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування проводовим мовленням; правила роботи на ПЕОМ; правила роботи на ЕККА, порядок інкасації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі роботи оператора 3-го класу. Приймає оплату від абонентів за міжміські телефонні розмови, за телеграми й повідомлення по факсимільному апарату, виконані в рахунок авансу. Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми. Приймає абонентну плату за користування телефоном і радіоточкою, заносить дані в абонентські картки (особисті рахунки). Приймає заяви від абонентів з питань оплати за телефон та радіоточку і дає їм довідки. Виконує облік об'ємних та якісних показників. Здійснює облік робочого часу і виконання працівниками норм виробітку. Веде журнал обліку заявок про пошкодження. Приймає плату за встановлення телефону і радіоточки. На переговорному пункті обслуговує кабінний комутатор, в який увімкнено від 6 до 10 кабін. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил. Друкує рахунки для розрахунків за телеграми, прийняті телефоном. Опрацьовує абонентську карточку. Нараховує (вручну або автоматизовано) оплату за послуги, виписує податкові накладні. Виконує перерахунки оплати за надані послуги, веде обігові відомості. Виписує письмові попередження. Попереджує боржників телефоном. Оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв'язку, надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками за послуги електрозв'язку та користування телефоном, контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв'язку. Здійснює контроль за нарахуванням авансу, попереджує абонента про закінчення авансу. Оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, висилає повідомлення на встановлення телефону. Приймає заявки від абонентів про несправності в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботи щодо їх усунення. Обробляє наряди на установку та перестановку телефону. Веде виробничі архіви. Здійснює первинний облік документів. Видає довідки абонентам. Виписує наряди на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках.