Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила роботи телефоністів довідкової служби міської телефонної мережі; принцип будови довідкових картотек та порядок користування ними; номери телефонів спецслужб; правила роботи на ПЕОМ; призначення всіх елементів робочого місця.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає точні та повні відповіді на запит абонента в межах інформації, яку повинна надавати довідкова служба, при цьому дотримується встановленого стандарту розмови під час відповіді. Працює з довідковою картотекою при суворому дотриманні нормативів часу пошуку інформації, який встановлено для даного класу кваліфікації. Працює на ПЕОМ.