Категорія - Фахівці |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи законодавства України з організації та здійснення будівництва; сучасні технічні засоби проектування мостів та інших штучних споруд і складання проектно-кошторисної документації; будівельні норми, правила та стандарти; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші документи щодо виконання будівельних робіт у відповідній галузі; основні правила, інструкції, послідовність, технічні умови, вимоги та рекомендації нормативно-технічних документів щодо виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд; правила виконання робіт на водних об'єктах; основні правила та послідовність виконання геодезичних робіт; основні правила та методи виконання зварювальних та монтажних робіт згідно з проектною документацією; правила виконання загальнобудівельних, підготовчих робіт; правила виконання буровибухових робіт; особливості будови мостів та труб, види штучних споруд; технічні характеристики, конструкції мостів та інших штучних споруд; сучасні технології, способи та організацію виконання робіт з будівництва мостів та інш. штучних споруд; електричне обладнання та принципи його роботи на мостах та інших штучних спорудах; інженерне устаткування, що монтується на мостах та інших штучних спорудах; гідравліку, гідрологію, гідрогеологію, гідрометрію, ґрунтознавство, механіку ґрунтів; основи технічної та будівельної механіки; види та основні властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей, які застосовуються при будівництві мостів та інших штучних споруд; стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; основні правила будівельного креслення та основи нарисної геометрії; методику, організацію та правила складання технічної, звітної документації; правила та методи виконання діагностики деформацій та загрози руйнування конструкцій, елементів мостів та інших штучних споруд; основні правила та методи виконання геодезичних робіт та контролю; правила роботи з вимірювальною, геодезичною, фотографічною, організаційною та обчислювальною технікою; основи організації будівельного виробництва та управління; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила пожежної та електричної безпеки, виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у прийманні проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд, перевірці її комплектності та наявності необхідних узгоджень і затверджень. Бере участь у аналізі розроблених проектних рішень на виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд. Бере участь у виконанні технічних розрахунків, розробленні робочих проектів та схем. Бере участь у складанні та оформленні необхідної технічної, планової, виконавчої та звітної документації щодо процесу будівництва мостів та інших штучних споруд. Бере участь в організації виконання комплексу підготовчих, будівельних робіт на мостах та інших штучних спорудах відповідно до завдань і розробленого проекту. Бере участь у складанні необхідної технічної документації щодо усунення дефектів, що виникли у процесі експлуатації мостів та інших штучних споруд. Бере участь у визначенні поопераційних (подетальних) норм витрат матеріалів, виробів, деталей, конструкцій, палива та електричної енергії, норм часу (виробітку), економічної ефективності технологічних процесів при виконанні робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд. Бере участь у розробленні схем організації робочих місць робітників і бригад, розташуванні машин і механізмів на будівельному майданчику при будівництві мостів та інших штучних споруд. Бере участь в організаційних роботах із підготовки до введення мостів та інших штучних споруд в експлуатацію. Бере участь у вибірковому контролі якості робіт, дотриманні будівельних норм і правил будівництва мостів та інших штучних споруд. Бере участь у внесенні змін до технічної документації згідно з прийнятими рішеннями. Виконує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Складає графіки профілактичного огляду мостів та інших штучних споруд, контролює їх дотримання.