Категорія - Фахівці |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Інструктор культурно-освітнього закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший спеціаліст); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; організацію навчально-виховної роботи; досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів; оформлення методичних документів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє плани роботи закладу; інструктивно-методичні матеріали з питань культурно-дозвіллєвої діяльності. Добирає спеціалістів для гурткової роботи та складає графіки їх роботи. Підтримує контакти з громадськими організаціями, спонсорами, об'єднаннями тощо. Рекламує роботу художніх колективів, закладу культури, проводить роботу по залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у заходах, що організовуються закладом культури. Відповідає за своєчасне виконання планових завдань.