Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач філіалу музею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; нормативні акти, що регламентують і визначають розвиток української культури і науки; основи музеєзнавства; основні напрями фондової, експозиційної, пропагандистської, науково-дослідної, методичної роботи музею; передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує науково-експозиційну, освітню, методичну та інші види діяльності філіалу музею, комплектування і вивчення музейного фонду. Забезпечує зберігання і суворе дотримання інструкції з обліку і збереження пам'яток, що знаходяться в колекціях філіалу музею. Розробляє річні і перспективні плани роботи філіалу, погоджує і затверджує їх у встановленому порядку. За погодженням з директором здійснює підбір кадрів працівників, забезпечує їх раціональну розстановку і доцільне використання. Контролює дотримання працівниками філіалу музейних інструкцій з обліку і збереження музейних предметів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.