Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років, за наявності наукового ступеня - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні акти, що регламентують науково-дослідну, науково-експозиційну, фондову та науково-освітню роботу музею; напрями діяльності і спеціалізацію музею; систему інформаційного забезпечення музею; досягнення науки у відповідній області знань; планування і організацію наукових досліджень і розробок; основи діловодства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить науково-організаційну роботу в музеї під час проведення наукових досліджень і розробок виходячи з основних напрямів діяльності. Є секретарем ученої і науково-методичної ради музею. Складає перспективні, річні, квартальні плани роботи музею, контролює хід їх виконання. Складає річні звіти про роботу музею. Готує засідання ученої і науково-методичної ради музею. Керує роботою з підготовки і проведення конференцій, семінарів. Веде протоколи виробничих засідань, науково-методичних, учених рад, контролює виконання прийнятих рішень. Підтримує контакти з музеями, науковими і учбовими закладами, громадськими організаціями. Здійснює листування музею з установами і організаціями, контролює підготовку відповідей. Контролює роботу наукового архіву, фотолабораторії і комплектування бібліотеки, згідно з профілем музею.