Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Керівник гуртка", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти, з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, розвитку художньої та технічної творчості; теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою театрального (музичного, хорового, хореографічного тощо) гуртка, самодіяльного об'єднання, клубу за інтересами. Бере участь в розробці перспективних та поточних планів роботи, у проведенні організаційно-творчих заходів. Проводить групові та індивідуальні заняття з акторської майстерності, техніки мови, художнього слова, розучування вокальних партій, а також роботу над тематичною програмою. Навчає грі на музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування партій. Проводить заняття з класичного та характерного тренажу, вивчення історії образотворчого мистецтва, техніки й технології живопису в майстернях, художньо-оформлювального мистецтва, операторської майстерності, створення аматорських фільмів та фотографій, методики організації фотовиставок, організації виставок технічної творчості. Проводить учбові заняття, виступи учасників з концертами та виставками. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо. Складає кошторис витрат та подає його на затвердження у встановленому порядку.