Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: історію та теорію музики; методику роботи з аматорськими колективами й окремими виконавцями; принципи формування репертуару; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів. Бере участь у проведенні дозвіллєвих заходів, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо. Бере участь у проведенні навчально-виховної роботи у колективі народної творчості.