Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Молодший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні дослідження і методичну літературу в галузі музеєзнавства, профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом відповідного виконавця здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану, затвердженого завідувачем відділу. У процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Вивчає наукову інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з досліджуваної тематики. Готує наукові публікації за темою дослідження. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.