Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Наявність наукових праць, каталогів музейних збірок. Стаж музейної роботи за професією наукового співробітника не менше 2 року. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні дослідження і методичну літературу в галузі музеєзнавства, профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво групою працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми. Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану. Веде наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом роботи відділу, з урахуванням конкретної спеціалізації. У процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження, бере участь у підготовці музеєграфічних і рекламних видань музею (путівників, буклетів тощо). Здійснює наукові консультації з кола питань, пов'язаних з проблематикою досліджень. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у створенні експозицій і виставок, розробці наукових довідок, концепції, тематичних і тематико-експозиційних планів, в обговоренні архітектурно-художніх проектів. Здійснює монтаж експозицій спільно з художниками. Допомагає співробітникам музею в освоєнні екскурсійної тематики, розробці методичної документації з науково-освітньої діяльності. Бере участь в роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.