Категорія - Робітники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Старший музейний доглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією музейного доглядача не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила поведінки відвідувачів у музеї, режим роботи музею, правила зберігання експонатів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє керівництво групою музейних доглядачів, що за ним закріплені. Забезпечує збереження експонатів у дорученій йому експозиції від псування і крадіжок. Приймає і здає згідно зі списком після закінчення роботи доручену йому експозицію черговому співробітникові. Стежить за чистотою закріплених за ним залів. Спостерігає за тим, щоб відвідувачі не порушували правил поведінки в музеї і режимів його роботи.