Категорія - Фахівці |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Організатор екскурсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: порядок укладання угод на проведення екскурсій; тарифи на послуги, що надаються організаціям, які обслуговують екскурсантів; програми екскурсій; форми та правила складання документів на проведення екскурсій; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує проведення екскурсії. Заключає угоди з організаціями та закладами на проведення екскурсій. Виписує рахунки та контролює перерахування коштів відповідно до угод. Залучає громадян, бажаючих прийняти участь в екскурсіях, продає їм квитки, збирає в групу та направляє на екскурсію. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій за передбаченого програмою. В установлені терміни здає гроші та звіти. Веде облік заявок та угод на проведення екскурсій, складає звітність щодо проведених екскурсій.