Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Директор навчального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства. Виконує розпорядження організацій, у безпосередньому віданні яких знаходиться спортивна споруда, а також додержується власного Статуту і положення про спортивну споруду. Забезпечує роботу з підготовки центру для проведення навчально-тренувальних занять та зборів спортсменів, спортивно-масових заходів. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.