Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач виставки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; нормативні акти, що регламентують діяльність пересувних виставок; найновіші дослідження і методичні матеріали з цього питання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Несе відповідальність за організацію роботи пересувної виставки, охорону, облік і збереження експонатів, що експонуються на виставці. Розробляє наукові концепції та тематико-експозиційні плани пересувних виставок. Вносить пропозиції щодо організації виставочної діяльності. Забезпечує видання каталогів, буклетів пересувних виставок та іншу рекламну продукцію, пов'язану з прогнозуванням пересувних виставок. Організує і проводить згідно з установленими нормами екскурсії і лекції на виставці. Відповідає за науковий рівень та зміст пересувних виставок.