Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Президент федерації виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: стан розвитку виду спорту в країні й світі; чинне законодавство України; статути та інші документи, що регламентують діяльність національної та міжнародних федерацій (асоціацій) з виду спорту; основи організаційної та фінансово-господарської діяльності; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою федерації, представляє інтереси федерації в інших організаціях та установах України і за кордоном. Несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність федерації. Стежить за діяльністю федерації відповідно до її Статуту та інших нормативних актів, а також за виконанням угод з іншими організаціями. Підписує офіційну документацію федерації. Приймає на роботу штатних працівників федерації та затверджує їх посадові обов'язки.