Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Завідувач спортивної споруди", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю спортивної споруди, несе відповідальність за всі напрями її діяльності. Організовує навчально-спортивну роботу. Вирішує всі питання, пов'язані з підготовкою та проведенням всіх спортивно-масових та видовищних заходів. Організовує спортивно-масову і оздоровчу роботу серед населення, рекламу і пропаганду спорту. У межах наданих йому прав вирішує фінансові проблеми спортивної споруди. Забезпечує оснащення спортивних споруд спортивно-технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним користуванням. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт спортивної споруди і обладнання. Вживає заходів із забезпечення спортивних споруд кваліфікованими кадрами.