Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Керівник фізичного виховання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, правові і нормативні документи, положення про державний навчальний заклад освіти і його статут; накази, постанови органів вищого рівня.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу. Складає розклад занять з підвищення спортивної майстерності, контролює їх проведення. Забезпечує умови для виконання вимог спортивної підготовки, здавання державних тестів. Запроваджує нові форми і методи відродження традицій національної фізичної культури. Планує реалізацію матеріальних та фінансових ресурсів, які виділяються для вирішення поставлених перед ним завдань. Координує роботу предметних комісій спортивно-педагогічних дисциплін. Організовує проведення комплексних спортивних заходів. Вирішує питання навантаження спортивних споруд орендаторами, організацію платних послуг. Здійснює зв'язок зі спортивними організаціями, федераціями, асоціаціями міста, області, визначає кращих спортсменів навчального закладу для надання їм права навчання згідно з індивідуальним графіком. Проводить роботу щодо орієнтації абітурієнтів. Бере участь у підготовці програм вступних іспитів зі спеціальності. Здійснює контроль за проведенням вступних іспитів з спортивно-педагогічних дисциплін. Забезпечує наочну агітацію спортивних споруд, їх оренду, завантаження.