Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення псевдобутилену 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виділення псевдобутилену; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на робочому місці; фізико-хімічні властивості газів відсмоктування, псевдобутилену; способи регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення псевдобутилену з газів після вакуум-мішалок відповідно до робочої інструкції. Провадить абсорбцію газів, відгонку, конденсацію, розділення конденсату, передавання псевдобутилену на склад, зливання води в ємкості. Регулює співвідношення компонентів, температуру, відбір псевдобутилену за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує скрубер, відгінну колону, холодильники, кип'ятильники, насоси. Відбирає проби. Веде облік одержаного псевдобутилену. Записує показники у виробничому журналі.