Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим та суть процесу віджимання і сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках; конструктивні особливості та будову основного і допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості готової продукції; державні стандарти на готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес віджимання та сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках з пульта керування. Контролює та регулює рівномірне завантаження експелеру, температуру в експандері та сушильній камері за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Розраховує рівномірність завантаження окремих вузлів установки та веде облік готової продукції. Готує установку до ремонту. Бере участь в прийманні установки з ремонту. Керує робітниками, які обслуговують установку, та координує їх роботу.