Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво металевих електродів
Інструкція для посади "Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми, схеми керування потоковою лінією; правила та способи налагодження і регулювання лінії; вимоги, що висуваються до якості обмазувальної маси її опресування; марки електродів; вплив різних технологічних добавок на властивості обмазувальної маси; правила користування контрольно-вимірювальним інструментом для вибіркового контролю різностінності електродів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Наносить покриття на електроди загального та спеціального призначення зі стрижнями із сталі діаметром до 3 мм, зі стрижнями із кольорових металів і їх сплавів на пресах з ручним керуванням та тиском понад 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях. Обслуговує агрегати потокових ліній: прутковий живильник, безбрикетні і прямотокові електродообмазувальні преси, приймальний транспортер, зачищальну машину, конвеєрну піч або індукційну установку, зважувальну машину під час виготовлення електродів загального призначення. Регулює тиск поршня пресу на вузлі завантаження маси та виходу маси з головки преса, швидкість конвеєрів та вузла видавання електродів у піч. Регулює роботу дозатора та мийного пристрою. Налагоджує всі вузли лінії. Контролює якість опресування.