Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво металевих електродів
Інструкція для посади "Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи електродообмазувального пресу, приймального конвеєра, зачисної машини; марки дроту та виготовлюваних електродів; правила маркування дроту; технічні умови на зачищення торців електродів; способи відбраковки електродів за зовнішнім виглядом; будову устаткування для вилучення бракованого покриття електродів; правила укладання електродів на рамки та зберігання їх; призначення та правила застосування простих пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Наносить покриття на електроди загального призначення методом занурення і на електроди будь-якого призначення на електродообмазувальних пресах під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації. Стежить за роботою приймального конвеєра та зачисної машини. Завантажує бункери живильника металевими стрижнями. Укладає та розкладає електроди на рамки. Очищає поршні та завантажує брикети в циліндр преса. Вилучає прогартоване браковане покриття з електродів на спеціальному устаткуванні. Бере участь в ремонті устаткування, змащує та очищає його. Прибирає робоче місце.