Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво металевих електродів
Інструкція для посади "Пресувальник обмазувального преса 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи підналагодження електродообмазувальних пресів різних конструкцій з ручним керуванням, окремих агрегатів потокових ліній та станів для виготовлення порошкового дроту; технічні умови та державні стандарти на електроди, що виготовляються, порошковий дріт, електродні стрічки та стрижні; призначення та правила використання складного і точного контрольно-вимірювального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Наносить покриття на електроди загального та спеціального призначення зі стрижнями із сталі діаметром більше 3 мм на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням і тиском понад 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації. Виготовляє порошковий дріт для зварювання та наплавлення на спеціальному устаткуванні. Регулює тиск поршня преса, швидкість конвеєра та подавання стрижнів з живильника. Підналагоджує агрегат, підбирає інструмент згідно з діаметром електродних стрижнів.