Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник диспропорціонування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспропорціонування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання каніфольного емульгатора; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; фізико-хімічні властивості каніфольного емульгатора, органічного теплоносія; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання каніфольного емульгатора відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання каніфольного емульгатора. Контролює дотримання технологічного регламенту підготовки каніфолі, плавлення, диспропорціонування, омилення, циркуляцію органічного теплоносія, вихід та якість каніфольного емульгатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку дробарок, транспортерів, елеваторів, плавителів, реакторів диспропорціонування, омилювачів, котлів органічного теплоносія та іншого устаткування. Керує підлеглими робітниками. Провадить контрольні аналізи.