Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник диспропорціонування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему одержання каніфольного емульгатора; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каніфолі, каталізатора; основні правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу одержання каніфольного емульгатора відповідно до робочої інструкції. Приймає розплавлену каніфоль, фільтрує, підігріває, здійснює диспропорціонування та передавання каніфолі на омилення. Регулює температуру, тиск, рівні в реакторах, зливання каніфолі за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує насоси, фільтри, підігрівники, реактори та інше устаткування на робочому місці. Відбирає проби. Веде облік одержаного каніфольного емульгатора. Записує показники у виробничому журналі.