Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник деаерації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується, і суть технологічного процесу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес деаерації пастоподібних композицій миючих засобів під вакуумом. Подає пасту в гомогенізатор, утворює вакуум в деаераторі, перекачує пасту в деаератор, здійснює дегазацію, вивантаження, транспортування та передавання пасти на наступну технологічну дільницю. Стежить за рівномірним подаванням пасти. Контролює дотримання параметрів технологічного режиму: температуру, тиск, вакуум тощо за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Відбирає проби. Контролює вміст твердої частини в деаерованій композиції, зливає конденсат. Веде облік тиску пасти. Веде технологічні журнали. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує деаератори, гомогенізатори, вакуум-насоси, збірники та інше устаткування. Здійснює пуск, зупинку і контроль роботи устаткування. Запобігає несправностям в роботі устаткування та комунікацій, усуває несправності. Провадить простий ремонт.