Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Дозувальник харчової продукції 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозувальника харчової продукції 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії дозуючих механізмів, автоматів, напівфабрикатів; види і властивості продуктів, що дозується, матеріалів; послідовність дозування продуктів; сигналізацію під час дозування; вимоги до точності дозування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Дозує одночасно два види сировини, напівфабрикатів, продукту на дозувальних апаратах періодичної та безперервної дії. Підносить вручну, підвозить, подає по трубопроводу або за допомогою транспортних механізмів сировину, напівфабрикати, продукти у бункери, приймальні баки, дозатори, вимірники. Перевіряє органолептично якість сировини, що дозується, напівфабрикатів, продуктів та відсортовує нестандартні. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів густину та вологість сировини, режими дозування. Сигналізує про наповнення вимірника або збірника. Запобігає забиванню сировиною живильника. Розбирає дозувальні автомати, апарати, агрегати. Веде облік.