Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Випробувач герметичності 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача герметичності 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила випробування та технічні умови на випробування конструкції судна та арматури при високому тиску; будову та конструктивні особливості контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує під час випробування; методи усунення складних дефектів, які виявляє в процесі випробування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випробовує на герметичність окремі конструкції та арматуру під гідравлічним тиском понад 30 МПа (300 кгс/кв.см) та під пневматичним тиском понад 4 МПа (40 кгс/кв.см). Усуває складні дефекти, які виявляє в процесі випробувань.

Приклади робіт
Блоки - випробування в док-камері. Відсіки міждонні, шахти, сходи - випробування на непроникність. Конструкції суднові великих об'ємів - випробування.