Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший діловод", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення діловодства; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкції з діловодства; нормативні стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів; основи державного управління та права; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу, пов’язану з обробкою зареєстрованої документації в органі Держспецзв’язку. Контролює приймання та реєстрацію кореспонденції. Відповідно до резолюцій та наказів керівництва передає документи на виконання. Здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів. Забезпечує відправлення відповідної документації адресатам. Веде облік отриманої та надісланої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву. Організовує підготовку та здавання до архіву відповідної документації, складає описи справ, що надходять для зберігання до архіву. Забезпечує зберігання службової документації. Несе відповідальність за операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації). Контролює готовність до роботи комп’ютерного устаткування. Керує режимами роботи периферійного устаткування згідно із завданнями (підготовка текстових і графічних документів, таблиць, переліків, списків тощо). Доповідає про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.