Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Лікар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут; основні положення про проведення військової мобілізації; права, обов`язки та відповідальність лікаря; основи медико-біологічних і клінічних наук; сучасну класифікацію хвороб; сучасні методи обстежень, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих; методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги; правила безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури; роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій; правила техніки безпеки та протипожежної безпеки; медичну етику; ведення медичної та статистичної документації; основні принципи роботи на комп`ютері; сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює лікування особового складу Держспецзв`язку, керуючись чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльності органів управління і медичних закладів. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих у межах свого фаху, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і нещасних випадках. Здійснює медичне обстеження особового складу Держспецзв’язку, веде нагляд за особами з хронічними захворюваннями. Веде нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів. Вирішує питання тимчасової або постійної непрацездатності особового складу Держспецзв’язку. Бере участь у проведенні військово-медичної підготовки особового складу Держспецзв’язку, в організації санітарно-просвітницької роботи, у лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходах. Організовує медичне забезпечення особового складу Держспецзв’язку на заняттях з мобілізаційної, бойової підготовки та під час проведення спортивних заходів. Проводить систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу Держспецзв’язку та якістю води. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах. Контролює правильність зберігання майна і медикаментів, які призначені для надання невідкладної медичної допомоги. Організовує роботу середнього медичного персоналу. Аналізує показники стану здоров’я особового складу Держспецзв`язку та медичної і економічної ефективності діяльності закладу. Здійснює пошук та обробку інформації. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно підвищує свій професійний рівень. Веде встановлену обліково-звітну документацію.

Спеціалізація
Має право: надавати пропозиції щодо вдосконалення організації санітарно-гігієнічних, діагностичних лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; брати участь у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, що належать до його компетенції; підвищувати свій професійний рівень; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, які створюють передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.