Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Випробувач двигунів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову двигуна внутрішнього згоряння, який випробовує; технічні умови на випробування двигуна; призначення та застосування приладів, які установлені на випробувальних стендах; заходи слюсарного оброблення; сорти масел, палива, які застосовує, та їх основні властивості; основні властивості металів, сплавів та неметалевих матеріалів, які застосовує; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних інструментів та приладів, які застосовує під час випробування двигунів; правила ведення журналу випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випробовує двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) зі зніманням зовнішніх характеристик. Установлює двигуни на випробувальний стенд, монтує та демонтує його. Пускає двигун та випробовує за установленими режимами роботи з замірянням потужності та витрати пального. Виявляє та усуває дефекти, які виникають під час випробування двигуна, під керівництвом випробувача двигунів вищої кваліфікації. Веде журнал випробувань. Виконує обкатні випробування гідромеханічних передач без навантаження.