Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу господарського забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи із господарського забезпечення не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регулюють адміністративно-господарську діяльність, нормативно-правові акти, методичні матеріали з адміністративно-господарського забезпечення у сфері діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок планування та обліку матеріально-технічного забезпечення, розроблення нормативів необхідних запасів; порядок укладення договорів з постачальниками та сторонніми організаціями з надання ремонтних послуг; порядок оформлення документації щодо обсягу виконаних робіт для проведення розрахунків; прейскуранти оптових та роздрібних цін; оформлення документації з придбання, зберігання та видавання оргтехніки, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя; порядок та терміни складання звітності службами господарського забезпечення; основи економіки, організації виробництва та управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою особового складу відділу (сектору) щодо господарського забезпечення, обслуговування та підтримання у належному стані будівель, приміщень та їх обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо). Бере участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, вентиляції та інших споруд), складанні кошторисів господарських витрат. Організовує проведення ремонтних робіт та контроль за якістю їх виконання. Забезпечує підготовку та укладення договорів щодо матеріально-технічного забезпечення, вивчає можливості розширення прямих постійних та довготермінових господарських зв’язків з постачальниками та доцільність встановлення нових зв’язків. Організовує своєчасне та у повному обсязі забезпечення органу Держспецзв’язку оргтехнікою, меблями, господарським інвентарем, канцелярськими та господарськими матеріалами. Контролює дотримання особовим складом відділу (сектору) господарського забезпечення правил оформлення встановленої документації щодо придбання, зберігання, списання та видавання товарно-матеріальних засобів. Організовує доставку товарно-матеріальних засобів відповідної кількості, якості та комплектності, забезпечує ведення обліку їх витрат та складання встановленої звітності. Контролює раціональне витрачання товарно-матеріальних засобів та коштів, які виділяються на господарське забезпечення. Керує роботами з упорядкування, озеленення та прибирання територій і службових приміщень, забезпечення відповідного дизайну в оформленні фасадів будинків, холів, залів засідань, прохідних та інших приміщень. Організовує господарське обслуговування нарад, конференцій, семінарів та інших заходів, що проводяться органом Держспецзв’язку. Забезпечує виконання протипожежних заходів та утримання у справному стані пожежного інвентарю. Вживає заходів щодо впровадження засобів зв’язку, обчислювальної та організаційної техніки.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання посадових обов’язків; розглядати та узгоджувати з керівництвом проекти договорів з питань господарського забезпечення; погоджувати з керівництвом органу Держспецзв’язку питання щодо виконання ремонтних робіт; вносити пропозиції керівництву з питань удосконалення роботи служб господарського забезпечення Держспецзв’язку.