Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку з організації складського господарства, Дисциплінарний статут, стандарти та технічні умови зберігання матеріальних цінностей; види, марки, сортність та інші якісні характеристики матеріальних цінностей; номенклатуру та комплектність матеріальних цінностей, що зберігаються на складі, норми їх витрат; інструкції, правила та порядок обліку і складування матеріальних цінностей; правила та умови зберігання небезпечних речовин, їх вражаючі властивості та способи захисту; технологію обробки та консервації майна, що зберігається на складі, та терміни його зберігання; норми та правила пакування, укладання матеріальних засобів на піддони, стелажі, контейнери та окремі види транспортних засобів; види складських вантажно-розвантажувальних засобів, правила їх експлуатації та технічного обслуговування; правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи економіки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю складу з приймання, видачі та зберігання матеріальних цінностей. Забезпечує найбільш раціональне використання складських площ та розміщення на них товарно-матеріальних цінностей для прискорення їх пошуку та полегшення доступу до них. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт на складі з дотриманням відповідних інструкцій та норм охорони праці. Контролює дотримання правил приймання, видачі та списання матеріальних цінностей за встановленими документами. Забезпечує кількісний та якісний облік матеріальних цінностей та їх зберігання з дотриманням відповідних правил та режимів зберігання. Бере участь у проведенні інвентаризацій, веде облік складських операцій, складає встановлену звітність та забезпечує дотримання правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів. Контролює якість, комплектність та своєчасне поновлення матеріальних цінностей на складі. Забезпечує відбір, залежно від термінів зберігання, та відправлення на дослідження зразків товарно-матеріальних цінностей, що потребують фізико-механічних та фізико-хімічних лабораторних досліджень (аналізів). Стежить за наявністю та справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентарю на складі та забезпечує їх своєчасний ремонт. Організовує зберігання тари, її підготовку та повернення постачальникам у встановлені терміни. За необхідності забезпечує оперативний виїзд складу для роботи у польових умовах. Контролює дотримання норм санітарії, правил пожежної безпеки та інструкцій щодо норм охорони складу або матеріальних цінностей.

Спеціалізація
Має право: у межах своєї компетенції вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення виконання складських робіт та усунення виявлених недоліків; ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вимагати від керівництва надання матеріалів, інструментів тощо, що сприяють належному виконанню складських робіт.