Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Мідник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію різних типів устаткування, пристроїв, контрольної апаратури та інструментів, які застосовуються для мідницьких робіт; способи випробування особливо складних виробів та установок; способи вибивання, видавлювання та штампування вручну особливо складних деталей з міді; технічні умови на складання особливо складних вузлів і механізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні мідницькі роботи. Складає особливо складні дослідні унікальні вузли і вироби з великою кількістю сполучених деталей та профілів з матеріалів різної товщини із застосуванням паяння і лудіння, витриманням допусків, співвісності, паралельності та інших параметрів, які перевіряються за індикаторами, оптичними кутомірами, координатними мікроскопами і іншими особливо точними контрольно-вимірювальними приладами. Монтує за складними технологічними схемами кисневі, аргонові, криптонові і гелієві установки різних типів. Виконує пускові та налагоджувальні роботи з доведенням їх до нормального режиму роботи і одержанням проектної продуктивності кисню, азоту та рідких газів.

Приклади робіт
Агрегати розділення повітря і коксового газу - виготовлення і капітальний ремонт, випробування і здавання в експлуатацію. Апарати особливо складні - гідравлічні і пневматичні випробування та доведення їх до технологічної продуктивності. Апарати роздільні кисневі - виготовлення дослідних взірців. Блоки розділення повітря - монтаж з комплексними випробуваннями. Днища з діаметром 3000 мм з секторів для колон з латуні або міді - виготовлення. Зализи лобові крила, оперення, форкіля сідлоподібної форми з алюмінієвих сплавів - вибивання по болванках з підганянням за місцем або макетом. Конденсатори та ректифікаційні колони - виготовлення. Регенератори для кисневих установок - виготовлення. Теплообмінники якірні, етиленові агрегатів розділення повітря і коксового газу - виготовлення та капітальний ремонт.