Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Мідник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різного устаткування, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури та інструменту, які застосовує в мідницькій справі; будову та правила експлуатації нагрівальної апаратури; технологічну послідовність складних мідницьких робіт; способи та заходи виготовлення, складання та монтажу складних деталей; норми витрат матеріалів, рецептуру та способи готування складних припоїв; правила проведення різних випробувань; технічні умови на складання, випробування і експлуатацію вузлів та механізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні мідницькі роботи з застосуванням різного устаткування, пристроїв та пневматичних інструментів. Згинає труби з діаметром понад 50 до 100 мм. Виготовляє складні деталі, вузли та вироби з листів та труб кольорових металів з великою кількістю сполучених відводів різного перерізу та профілю. Виготовляє складні теплообмінники холодильників, конденсаторів. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування посудин та арматури. Виготовляє сферичні фігурні вироби великих розмірів. Готує складні припої. Править, доводить та підганяє за місцем та контурами виготовлені конструкції. Паяє відповідальні шви, які працюють під тиском до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см), тугоплавкими та легкоплавкими припоями.

Приклади робіт
Баки складної конфігурації гідравлічних, паливних систем, баки навісні, прискорювачі з алюмінієвих та магнієвих сплавів та нержавіючих сталей - складання в пристроях та на болванках, правка після зварювання, усунення дефектів та здавання на випробування. Батареї трубчастих холодильників - впаювання трубок в решітки. Блоки розподілу повітря - згинання труб для внутрішньоблочних комунікацій. Вкладиші з діаметром понад 200 мм - лудіння та заливання кольоровими металами. Кожухи складні за конфігурацією - виготовлення та установлення з підганянням за місцем. Конденсатори кисневих установок складної конфігурації - виготовлення. Кришки та денця, борт-шайби з діаметром понад 300 мм - виготовлення. Кришки та дена - вибивання сфери. Кулі з діаметром до 500 мм - виготовлення. Переходи та компенсатори - виготовлення. Раковини для умивальника з міді - виготовлення. Теплообмінники складної конфігурації (крім якірних та етиленових) - виготовлення. Труби латунні - паяння латунних штуцерів, конусів. Холодильники водяні та масляні складної конфігурації - виготовлення та підганяння за місцем. Шаблони для згинання труб - виготовлення.