Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Мідник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивну будову устаткування, яке обслуговує, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури і інструментів, які застосовує для мідницьких робіт; будову особливо складної нагрівальної апаратури; способи та заходи виготовлення, складання та монтажу особливо складних виробів; правила розкроювання та будови особливо складних розгорток геометричних фігур та їх розрахунок; механічні властивості металів, які застосовує; технічні умови на складання, випробування під високим тиском особливо складних вузлів і установок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням будь-якого устаткування, пристроїв та інструменту. Згинає труби з діаметром понад 100 мм. Виготовляє особливо складні деталі вузлів і виробів кисневих, водневих та гелієвих установок різної продуктивності з великою кількістю сполучених вузлів і з установленням арматури. Паяє шви, які працюють під тиском понад 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) та під вакуумом, тугоплавкими припоями. Виготовляє та монтує особливо складні теплообмінники, конденсатори, ректифікаційні колони воднево-гелієвих зріджувачів. Монтує роздільні кисневі апарати. Розмічає та розкроює особливо складні розгортки криволінійних фігур. Виготовляє сферичні, фігурні вироби великих габаритів вручну за шаблонами з глибоким вибиванням сфери, з перетинанням опуклих і увігнутих поверхонь в холодному та гарячому стані. Виготовляє шаблони для контролю та виробництва особливо складних деталей. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування посудин та арматури.

Приклади робіт
Автоклави - виготовлення. Апарати роздільні кисневі - виготовлення. Блоки розділення повітря - перепаювання камери. Вакуум-апарати - виготовлення. Вентилі кульові - виготовлення. Випарники - ремонт, гідравлічне випробування. Вузли трубопроводів типу "труба в трубі" з червономідних труб - виготовлення. Колони ректифікаційні - складання і паяння тарілок. Котли лабораторні - виготовлення. Кулі з діаметром понад 500 мм - виготовлення. Патрубки вихлопні дослідних конструкцій - вибивання та правка по болванках з підганянням за місцем. Повітрозбірники - повне виготовлення деталей з вибиванням та правкою, складання і підганяння за місцем. Радіатори двигунів внутрішнього згоряння різних марок - виготовлення та капітальний ремонт. Фурми доменних печей - виготовлення.