Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Мідник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, яке обслуговує; призначення найбільш розповсюджених пристроїв, робочих та контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовуються у мідницькій справі; заходи виконання простих мідницьких робіт; основні механічні властивості металу, який обробляє; послідовність технологічних операцій; способи розмічання простих виробів; температуру нагрівання для відпалювання, згинання та паяння; правила підготовки швів під паяння; склад припоїв, які застосовує; основні властивості кислот та лугів, які застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виробляє прості вироби з листового металу та труб. Ріже та рубає кольорові метали за розміткою. Відпалює листовий метал, труби та заготовки. Травить, лудить та паяє вироби м'якими припоями. Паяє свинцем раковини на посудинах і заливає кінці свинцевих труб, які не призначені для роботи під тиском. Виконує гідравлічне та пневматичне випробування посудин та арматури. Лудить та паяє автогенним пальником олов'яними припоями вироби найпростішої конфігурації. Виготовляє складні вироби під керівництвом мідника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Бензобаки - ремонт. Воронки з відбійниками - виготовлення. Дена баків з алюмінієвих сплавів нескладної конфігурації всіх товщин та розмірів - вибивання за оправками та болванками, доведення та стикування. Латка мідна - виготовлення, установлення. Припої - розплавлення та лиття прутків. Прокладки - вирізання за кресленнями. Труби - набивання піском. Труби мідні та латунні різних розмірів - відпал. Трубки мастильні - лудіння. Трубки радіатора - ремонт. Трубопроводи для масла та повітря нескладних конструкцій - виготовлення. Фільтри масляні та повітряні - виготовлення. Штуцери масляних насосів - паяння.