Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує завдання з обслуговування, підтримання працездатності та зберігання закріплених за ним техніки, устаткування та майна лабораторії Інституту. Працює з відомостями за окремими показниками про засоби криптографічного захисту секретної інформації, ключові документи до них, документи, що регламентують роботу зазначених засобів, які призначені для захисту інформації з відповідним ступенем секретності. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці. Відповідає за своєчасну та якісну підготовку, працездатність і збереження техніки, вимірювальних приладів, устаткування та майна лабораторії Інституту, які закріплені за ним.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку; забезпечуватися належними умовами праці та матеріально-технічним забезпеченням.