Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, взаємодію особливо складних приладів; технологічний процес їх складання та способи юстирування; електричні теплові схеми пристроїв теплової автоматики; будову та методи вивіряння складних контрольно-юстирувальних приладів; властивості оптичного скла, металів та допоміжних матеріалів, провідників, напівпровідників які застосовують у приладобудуванні; основи розрахунку зубчатих коліс різних профілів зачеплення і оптичних систем; основи фізики, механіки, телемеханіки, теплотехніки, електроніки, метрології, радіотехніки та електротехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує, регулює, монтує, випробовує, налагоджує, юстирує та тарує експериментальну, дослідну та унікальну тепловимірювальну, автоматичну та електронну апаратуру, проекційні та оптичні системи, радіоактивні прилади, агрегати радіостанцій, пеленгаторів, радарних установок. Виявляє та усуває дефекти в роботі апаратури. Визначає ступені зношення деталей та вузлів. Налагоджує і виконує комплексне випробовування після монтажних схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін і технологічного устаткування. Складає схеми для перевірки пристроїв теплової автоматики.

Приклади робіт
Авторегулятори та прилади тепловимірювальні - налагодження на діючому устаткуванні. Аналізатори автоматичні складу рідини та газів (титрометри, газоаналізатори інфрачервоного поглинання) - капітальний ремонт та юстирування. Апарати кінопроекційні - налагодження мальтійської та грейферної систем. Апаратура електронна - налагодження. Ваги автоматичні порціонні - капітальний ремонт, монтаж, юстирування та перевірка. Ваги та гирі взірцеві - ремонт, юстирування, перевірка. Ваги взірцеві вагонні - ремонт, монтаж, юстирування та перевірка. Вимірювачі телевізійні - ремонт, перевірка. Газоаналізатори оптико-акустичні - капітальний ремонт, юстирування. Далекоміри - ремонт та юстирування оптичної системи. Киснеміри магнітні - монтаж та налагодження. Кіно- та фотоапарати-регулювання затворів, ремонт механізму уповільнення, заміна призми дальноміра та усування люфта у далекокамері "Київ", "Старт", "Зміна" та ремонт автоспуску, усування скидання дзеркала, виправляння нерівномірності пряжки плівки, установлення об'єктивів на фокус, чищення відеошукача, заміна дзеркала, регулювання звідної пружини об'єктива. Компаратори - ремонт, юстирування. Контури коливальні телечарунок систем телемеханізації - ремонт, юстирування. Магазини опорів - ремонт. Магазини редукційні, мотори Уоррена - ремонт та регулювання. Осцилографи - ремонт. Пірометри оптичні, радіаційні і потенціометри - ремонт та юстирування. Платформи контрольно-вагові - перевірка. Прес-форми складної конфігурації - виготовлення. Підсилювачі магнітні - ремонт. Пристрої відбірні - вибирання місць, розмічання та установлення за принциповими схемами теплового контролю та авторегулювання. Рівнеміри електронні - ремонт та налагодження після монтажу. Сигналізатори солевмісту - монтаж, ремонт; налагодження. Схеми автоматизації обдувки поверхонь нагрівання та безперервної продувки котлів - ремонт та налагодження. Схеми монтажно-комутаційні - складання за принциповими електричними схемами. Термометри опорів - намотування активної частини та зварювання місць відриву. Тестери контрольні (прилади) - ремонт.