Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та стаж роботи у сфері науково-технічної діяльності не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативні акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує належну експлуатацію техніки та устаткування лабораторії Інституту. Відпрацьовує наукові та звітні матеріали на засобах обчислювальної техніки. Складає заявки, організовує приймання, облік і збереження апаратури та устаткування для лабораторії Інституту. Відповідає за ведення діловодства. Бере участь у раціоналізаторській роботі з удосконалення матеріальної бази лабораторії Інституту. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці. Відповідає за своєчасну та якісну підготовку, працездатність і збереження техніки, вимірювальних приладів, устаткування та майна лабораторії Інституту, які закріплено за ним.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів; брати участь у нарадах; підвищувати кваліфікацію та здійснювати перепідготовку; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; забезпечуватися належними умовами проходження служби.