Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості особливо складних та точних приладів, які ремонтує, та способи їх регулювання і юстирування; будову точних вимірювальних інструментів; причини виникнення дефектів в роботі приладів і автоматів, заходи запобігання та усунення їх; кінематичну схему самописних приладів всіх типів; правила ремонту, перевірки і юстирування особливо складних приладів га автоматів і правила вибору базових поверхонь, що гарантують одержання потрібної точності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує, регулює, випробовує, юстирує, монтує, налагоджує та здає особливо складні тепловимірювальні, оптико-механічні, електродинамічні, лічильні, автоматичні та інші прилади з установленням автоматичного регулювання з підсумувальним механізмом та дистанційною передачею показань. Виявляє і усуває дефекти в роботі приладів, виготовляє лабораторні прилади. Креслить шкали, сітки та складає складні ескізи. Перераховує електричні прилади на інші межі вимірювань. Регулює та перевіряє за класами точності всі види теплових та електричних контрольно-вимірювальних приладів, авторегуляторів та автоматів живлення.

Приклади робіт
Автомати живлення, тиску та температури - ремонт, перевірка і юстирування. Авторегулятори та інша апаратура з електронними та напівпровідниковими схемами - ремонт та реконструкція. Авторегулятори і прилади - монтаж, налагодження, огляд для визначення дефектів на місці установлення та перед ремонтом. Апаратура кінопроекційна - розбирання, ремонт, складання, регулювання. Ваги вагонні, автомобільні з коромисловими циферблатними та вказівними приладами - монтаж, юстирування, перевірка стояків, кронштейнів площадок. Витратоміри з вторинним регулювальним пристроєм - ремонт. Гоніометри - ремонт, перевірка, юстирування. Деталі оптичні скляні - доведення. Ексцентрики - доведення криволінійних поверхонь за гоніометром. Інтерферометри - ремонт, перевірка, юстирування. Кіно- та фотоапарати - установлення кута дзеркала, виправляння блоку діафрагми, заслонки. Косинці та плити перевірочні, лінійки синусні - ремонт та доведення поверхонь. Манометри взірцеві глибинні та потенціометри - ремонт з переградуюванням шкали. Манометри самописні та контактні - ремонт. Машини вимірювальні для виміряння довжини - ремонт, перевірка, юстирування. Машини проявні вітчизняного виробництва - складання вузлів. Мікроскопи універсальні - ремонт, перевірка, юстирування. Мікроскопи інструментальні - ремонт штрихової головки мікроскопу, ремонт, складання та перевірка стола на точність. Мости електричні і електронні - ремонт. Нівеліри прецизійні - ремонт; перевірка, юстирування. Осі стрілок приладів - заточування та полірування. Прилади газового аналізу автоматичні, радіоактивні ультразвукові і радіоактивні пневматичні регулятори, ємнісні сигналізатори, блоки систем тощо - ремонт, складання і регулювання. Прилади кисневі і пірометричні - ремонт, перевірка, регулювання. Прилади оптико-механічні складні різних систем та конструкцій - ремонт, регулювання і випробування. Прилади стрілочні вимірювальні - капітальний ремонт з заміною основних частин та вузлів - перемотування рамок, заміна моментних пружин з підбиранням їх сили, переградуювання приладів на інші межі вимірювання. Прилади точні (пірометри оптичні, ваги аналітичні, мікроаналітичні тощо) - повний капітальний ремонт з гарантією строку роботи. Прилади універсальні для перевірки черв'ячних фрез - перевірка, юстирування. pH-метри - ремонт з повним розбиранням та складанням. Телечарунки системи телемеханізації, лінійні вузли та радіоконтроль - ремонт, складання, перевірка та настроювання. Теодоліти односекундні - ремонт, перевірка, юстирування. Щити теплові - комутація складних електричних схем.