Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови і Державні стандарти на приймання та випробування агрегатів і вузлів; основи технології електромонтажних робіт і виготовлення вузлів; призначення приймальних об'єктів; будову, призначення та правила застосування простих контрольно-вимірювальних приладів; елементарні відомості про закони електрики; марки проводів різних перерізів; правила заряджання акумуляторних батарей; класифікацію браку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає за кресленнями, схемами і технічними умовами прості вузли та агрегати після їх складання або установлення на місце. Оформляє документацію на прийняту або забраковану продукцію.

Приклади робіт
Батареї акумуляторні - контроль заливання, щільності електроліту та заряджання навантажувальною вилкою. Джгути прості для електроапаратури - контроль якості. Електровулканізатори - контроль складання та монтажу. Електроприлади побутові різні - контроль складання і монтажу. Кінці кабелів - контроль припаювання наконечників. Лампи настільні - контроль складання. Пакети ротора, статора, тороїда, осердя кришки до електромашин - контроль підбиральних, заготівельних та ізоляційних операцій. Прилади вібромасажні - контроль складання та електромонтажу. Прилади електричні побутові - контроль складання та випробування. Реле - контроль складання. Термопари контактні - контроль складання. Шини - контроль після заготовлення.