Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила перевірки, розбирання та регулювання ваговимірювальних приладів, порядок атестації та таврування їх; призначення, будову контрольних приладів, які застосовує для перевірки електро- і радіовимірювальних приладів тиску і розрядження та порядок роботи з ними; методи перевірки будь-яких складних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає, розбирає, регулює, перевіряє та випробовує взірцеві, аналітичні, вагонні та технічні ваги 1-го класу, особливо складні вимірювальні та різальні інструменти, прилади, штампи та пристрої після їх остаточного складання та оброблення з дотриманням розмірів за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності). Атестує та таврує їх після перевірки. Приймає, перевіряє, регулює та випробовує спеціальні електро- та радіовимірювальні прилади та прилади тиску і розрядження до класу 1,0.

Приклади робіт
Ваги технічні, вагонні, аналітичні та взірцеві - перевірка та таврування. Електронно-променеві осцилографи ЕНО-1 та прилад типу ВК7-4 - перевірка та атестація. Інструменти спеціальні особливої точності та складності - перевірка та атестація. Мановакуумметри типу МВП-2,5 II розряду класу 0,05 - перевірка та атестація. Прилади тиску та розрядження до класу 1,0 - приймання, перевірка та атестація. Прилади типу ІЛ-13, УП4-1М, УІП-1, АНТ - перевірка та атестація. Прилади типу М-109, МОР-60, ЛМ-1 - перевірка та атестація. Хронометри - перевірка, регулювання та атестація.