Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на приймання особливо складних та відповідальних вузлів, агрегатів; технологічний процес складання та випробування електро- та радіоустаткування, яке застосовує; монтажні схеми; методи контролю і випробувань; основні види дефектів, які виявляє під час складання, монтажу, випробування та експлуатації устаткування, яке застосовує, способи їх виявлення та усунення; види приладів, апаратури, стендів та іншого устаткування, яке застосовує для контролю і випробувань, способи їх налагодження, регулювання і перевірки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає складні та особливо відповідальні вузли, агрегати, електропоїзди, тепловози та інше складне електроустаткування після остаточного складання з виконанням усіх передбачених технічними умовами випробувань. Перевіряє та налагоджує складні та особливо відповідальні контрольні прилади. Складає паспорти або формуляри на прийняте електроустаткування або оформляє приймальні акти та протоколи випробувань. Бере участь в дослідженні дефектів, які виявлені під час контролю та випробування, і в розробленні заходів щодо усунення цих дефектів. Виконує елементарні розрахунки допустимого навантаження електромашин та апаратури.

Приклади робіт
Автоматичні телефонні станції до 1000 номерів - контроль якості монтажу, приймання і здавання під час швартових та ходових випробувань. Апарати спеціальні - контроль монтажу дослідних взірців. Головні гребні електродвигуни постійного і змінного струму зі щитами керування, головні розподільні щити - контроль та приймання під час швартових та ходових випробувань. Екскаватори - контроль монтажу, випробування. Електромашини постійного і змінного струму - контроль складання і приймання. Електроустаткування зі складними автоматизованими комплексами, лічильно-розв'язувальними та обчислювальними схемами - контроль монтажу та приймання під час швартових та ходових випробувань. Станції паралельно-послідовного включення - контроль та приймання монтажу, комутації та перевірка в роботі. Статори турбогенераторів з фіксованим водневим та водяним охолодженням і гідрогенератори приймання розгонки ребер під складання активної сталі - перевірка щільності запресування за допомогою приладів. Схеми друкарського дослідного взірця підсилювача низької частоти - контроль після монтажу за принциповою схемою.