Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови і Державні стандарти на інструмент та устаткування, яке застосовує; паспортні дані; методи технічного контролю та випробування апаратів, приладів, двигунів електромашин та устаткування, які застосовує; будову, призначення та застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; способи перевірки якості за кресленнями та схемами; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; порядок складання бракувальних актів та документів для пред'явлення претензій постачальникам продукції, яка має відступ від технічних умов. Державних стандартів, креслення та схеми.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює, приймає та відбраковує складне електро- та радіотехнічне устаткування, прокат складних профілів, машин та апаратури, які поступають за кооперацією, особливо складні та відповідальні відливки, поковки, штамповки та пружини з різного металу, складні вироби з застосуванням універсального і спеціального інструменту. Перевіряє відповідність сертифікатних даних або контрольних випробувань вимогам Державного стандарту або технічним умовам. Оформлює рекламаційні акти на некондиційну продукцію.