Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 7 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи побудови систем керування на базі мікропроцесорної техніки; принципові схеми програмувальних контролерів, мікро- і міні ЕОМ; способи коректування технологічних і тестових програм; організацію комплексу робіт з налагодження і пошуку несправностей пристроїв і систем обчислювальної техніки; будову і діагностику унікальних вимірювальних і керуючих систем та комплексів; теорію автоматичного регулювання; основні "мови" програмування, які застосовуються в конкретному технологічному устаткуванні.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує комплексне налагодження, регулює і здає в експлуатацію складні, особливо складні та унікальні системи приладів і системи керування устаткування на базі мікропроцесорної техніки з виконанням відновлювальних ремонтних робіт цих систем, програмувальних контролерів, мікро- і міні ЕОМ і іншого устаткування засобів електронно-обчислювальної техніки, а також периферійного устаткування та діагностує їх за допомогою тестових програм і стендів із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Налагоджує, ремонтує, регулює та здає в експлуатацію цифрові електроприводи із застосуванням "інтелектуальних" датчиків. Розробляє нестандартні плати для систем керування. Складає тестові і коректує технологічні програми устаткування. Аналізує, систематизує відмови в роботі технологічного устаткування і розробляє