Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Помічник голови служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; вимоги нормативно-правових актів щодо секретного та несекретного діловодства; розподіл обов’язків між керівництвом Держспецзв'язку; організаційно-штатну структуру, основні завдання та функції органів Держспецзв'язку; основи державного управління, економіки та права; методи проведення міжнародних переговорів та укладення міжнародних договорів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає консультативну, методичну та практичну допомогу Голові Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку. Здійснює роботу з документами, що надходять на ім'я Голови Держспецзв'язку та виходять за його підписом. Готує разом з керівниками органів Держспецзв'язку проекти поточних та перспективних планів роботи, пропозиції щодо виконання нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень, спрямованих на координацію діяльності Держспецзв'язку. Готує інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань діяльності Держспецзв'язку для розгляду на колегіях, нарадах Держспецзв'язку, за результатами їх розгляду оформляє протокольні доручення, інформує Голову Держспецзв'язку про їх виконання, супроводжує його під час офіційних поїздок. Узагальнює матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень керівництва Держспецзв'язку. Забезпечує вирішення усіх організаційних питань, пов'язаних з участю Голови Держспецзв'язку в заходах, що проводяться органами державної влади. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я Голови Держспецзв'язку, виконання його вказівок та доручень. Бере участь у підготовці та узгодженні з органами державної влади нормативно-правових актів, головним розробником яких є Адміністрація Держспецзв'язку, проведенні спеціальних та наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. За дорученням Голови Держспецзв'язку, в межах наданих ним повноважень, проводить переговори з юридичними та фізичними особами.

Спеціалізація
Має право: запитувати від виконавців інформацію про хід виконання розпорядчих документів, яка необхідна для аналізу; залучати особовий склад Держспецзв'язку до участі в розробленні проектів різних документів та узагальненні матеріалів; вносити на розгляд Голові Держспецзв'язку пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держспецзв'язку; за дорученням Голови Держспецзв'язку для виконання покладених завдань відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації; брати участь у заходах, що проводяться у рамках міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку.